Зелена Гледна Точка


"Green Point Of View" - сайт на неправителствена организация
"GreenPointOfView.org" е сайт на неправителствена организация, чиито цели са:

- подобряване на жизнената и екологична среда
- разработване на екологични проекти
- създаването на обществено самосъзнание за защита на природата и повишаване на екологичната култура


Вижте сайта на "GreenPointOfView.org"