България Тръст Енд Инвест Нетуърк - бизнес мрежа


"BulgariaTrustAndInvest.com" - бизнес мрежа

България Тръст Енд Инвест Нетуърк е бизнес мрежа целяща:
• да обогати обмена на информацията между страните с цел подобряване на инвестиционния климат, повишаване на фирмената култура, информираността и конкурентоспособността на фирмите от различните региони
• да опосреди, подпомага, насърчава, представлява и защитава икономическите интереси на фирмите, когато те навлизат в един нов за тях пазар.
• да стимулира импорт/експорта.
• да запознава местните и държавните власти с мненията и становищата на фирмите.
• да насърчава и да подпомага стартирането на нов бизнес и развитието на фирмите от регионите.
• да съдейства за повишаване на заетостта в регионите.
• да предложи тясно сътрудничество с представители на местните и държавните власти, други неправителствени организации, както и с много организации в чужбина
• да подпомогне различните форми на публично-частно партнъорство, както и формите на партнъорство между различните градове и региони в отделните държави.


Вижте бизнес мрежата "BulgariaTrustAndInvest.com"